Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q11_5

Názov: Q11_5
Popis premennej: Q11 Zaradenie strán | Sloboda a solidarita (SaS)

Znenie otázky:
V politike sa často používajú pojmy "ľavica" a "pravica". Kam by ste zaradili stranu (A-H) na stupnici, pričom 0 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu? Sloboda a solidarita (SaS)

PopisHodnota Frekvencia*%*
Ľavica 0 22 1.91
1 22 1.91
2 23 2
3 22 1.91
4 33 2.87
5 99 8.61
6 49 4.26
7 103 8.96
8 115 10
9 108 9.39
Pravica 10 260 22.61
NEPOČUL/-A SOM O ĽAVO-PRAVOM ZARADENÍ 95 29 2.52
NEPOZNÁM TÚTO STRANU 96 13 1.13
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 30 2.61
NEVIE 98 199 17.3
NEODPOVEDAL 99 23 2

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.