Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q11_6

Názov: Q11_6
Popis premennej: Q11 Zaradenie strán | Slovenská národná strana (SNS)

Znenie otázky:
V politike sa často používajú pojmy "ľavica" a "pravica". Kam by ste zaradili stranu (A-H) na stupnici, pričom 0 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu? Slovenská národná strana (SNS)

PopisHodnota Frekvencia*%*
Ľavica 0 92 8
1 43 3.74
2 82 7.13
3 66 5.74
4 63 5.48
5 172 14.96
6 103 8.96
7 81 7.04
8 56 4.87
9 39 3.39
Pravica 10 70 6.09
NEPOČUL/-A SOM O ĽAVO-PRAVOM ZARADENÍ 95 29 2.52
NEPOZNÁM TÚTO STRANU 96 10 0.87
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 30 2.61
NEVIE 98 190 16.52
NEODPOVEDAL 99 24 2.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.