Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q11_8

Názov: Q11_8
Popis premennej: Q11 Zaradenie strán | Smer-SD

Znenie otázky:
V politike sa často používajú pojmy "ľavica" a "pravica". Kam by ste zaradili stranu (A-H) na stupnici, pričom 0 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu? Smer-SD

PopisHodnota Frekvencia*%*
Ľavica 0 368 32
1 105 9.13
2 110 9.57
3 69 6
4 46 4
5 85 7.39
6 25 2.17
7 19 1.65
8 19 1.65
9 21 1.83
Pravica 10 38 3.3
NEPOČUL/-A SOM O ĽAVO-PRAVOM ZARADENÍ 95 29 2.52
NEPOZNÁM TÚTO STRANU 96 8 0.7
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 27 2.35
NEVIE 98 161 14
NEODPOVEDAL 99 20 1.74

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.