Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q_SKc_1

Názov: Q_SKc_1
Popis premennej: Q_SKc Niektorí hovoria, že utečenci sú pre európske krajiny prínosom, iní tvrdia, že utečenci sú hrozbou. Aký je váš názor?

Znenie otázky:
Niektorí hovoria, že utečenci sú pre európske krajiny prínosom, iní tvrdia, že utečenci sú hrozbou. Aký je váš názor? Vyjadrite, prosím, svoj názor na škále od 0 do 10. Na tejto škále číslo "0" znamená "utečenci sú pre európske krajiny prínosom" a "10" znamená "utečenci sú pre európske krajiny hrozbou". Ktoré číslo na tejto škále najlepšie vystihuje váš názor?"

PopisHodnota Frekvencia*%*
Utečenci sú pre európske krajiny prínosom 0 4 0.35
1 1 0.09
2 5 0.43
3 10 0.87
4 26 2.26
5 104 9.04
6 45 3.91
7 110 9.57
8 159 13.83
9 154 13.39
Utečenci sú pre európske krajiny hrozbou 10 491 42.7
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 12 1.04
NEVIE 98 24 2.09
NEODPOVEDAL 99 5 0.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.