Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q_SKb_1

Názov: Q_SKb_1
Popis premennej: Q_SKb Niektorí hovoria, že európska integrácia, európske zjednocovanie už zašlo priďaleko. Iní tvrdia, že integrácia, zjednocovanie by sa malo ďalej prehlbovať. Aký je váš názor?

Znenie otázky:
Niektorí hovoria, že európska integrácia, európske zjednocovanie už zašlo priďaleko. Iní tvrdia, že integrácia, zjednocovanie by sa malo ďalej prehlbovať. Aký je váš názor? Vyjadrite svoj názor na stupnici od 0 do 10, kde číslo "0" znamená "integrácia už zašla priďaleko, mala by sa oslabiť" a "10" znamená "integrácia by sa mala ďalej prehlbovať". Ktoré číslo na tejto stupnici najlepšie vystihuje váš názor?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Integrácia zašla priďaleko 0 159 13.83
1 67 5.83
2 109 9.48
3 108 9.39
4 78 6.78
5 237 20.61
6 55 4.78
7 57 4.96
8 31 2.7
9 12 1.04
Integrácia by sa mala prehlbovať 10 55 4.78
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 21 1.83
NEVIE 98 147 12.78
NEODPOVEDAL 99 14 1.22

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.