Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15

Názov: Q15
Popis premennej: Q15 Do akej miery ste celkovo spokojný/á s fungovaním demokracie na Slovensku?

Znenie otázky:
Do akej miery ste celkovo spokojný/á s fungovaním demokracie na Slovensku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi spokojný/-á 1 18 1.57
Skôr spokojný/-á 2 306 26.61
Nie veľmi spokojný/-á 3 528 45.91
Vôbec nie som spokojný/-á 4 258 22.43
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ (spontánne) 5 6 0.52
NEVIE (spontánne) 6 32 2.78
NEODPOVEDAL 7 2 0.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.