Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q21

Názov: Q21
Popis premennej: Q21 Čo myslíte, do akej miery je pravdepodobné, že sa príjem vašej domácnosti v najbližších 12 mesiacoch radikálne zníži? Je to:

Znenie otázky:
Čo myslíte, do akej miery je pravdepodobné, že sa príjem vašej domácnosti v najbližších 12 mesiacoch radikálne zníži? Je to:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi pravdepodobné 1 30 2.61
Skôr pravdepodobné 2 184 16
Skôr nepravdepodobné 3 623 54.17
Veľmi nepravdepodobné 4 162 14.09
Odmietol/a odpovedať 5 2 0.17
Neviem 6 146 12.7
Žiadna odpoveď 7 3 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.