Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Opatrovateľky seniorov v Rakúsku 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o28n2_O_T_H

Názov: o28n2_O_T_H
Popis premennej: 28.N2_oth. Ak ste vaše aktuálne miesto našli prostredníctvom agentúry, aké poplatky za toto sprostredkovanie agentúre hradíte / uhradili ste? - iný, aký

Znenie otázky:
ak o5=3 (cez agentúru)
Ak ste vaše aktuálne miesto našli prostredníctvom agentúry, aké poplatky za toto sprostredkovanie agentúre hradíte Ak ste vaše aktuálne miesto našli prostredníctvom agentúry, aké poplatky za toto sprostredkovanie agentúre hradíte / uhradili ste? NEAKTÍVNE: Ak ste vaše posledné miesto našli prostredníctvom agentúry, aké poplatky ste za toto sprostredkovanie agentúre hradili? (možnosť viacerých odpovedí!) 4. iný, aký (uveďte) ....

PopisHodnota Frekvencia*%*
2x ročne 1 7.69
3 krát do roka 1 7.69
Stvrtrocne 1 7.69
V agenture Slow Care som nič neplatila. 1 7.69
agentúre neodvádza nič. 1 7.69
momentálne v tejto agenúre po dlhých 8 rokoch neplatím žiaden poplatok, Doteraz napr. v jednej ročný 2000,- €, druhá 700,-€, tretia 350€ 1 7.69
nechcem uvadzat 1 7.69
neplatim ja ale plati rodina 1 7.69
poplatky za sprostredkovanie prace plati rodina 1 7.69
poplatok raz za pol roka 1 7.69
pravidelný polročný poplatok 1 7.69
stvrtrocne 1 7.69
štrvrťročne 1 7.69

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 13
Minimálna / maximálna hodnota: /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.