Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT07

Názov: OPT07
Popis premennej: OPT07. Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Zákony krajiny nemajú byť založené na žiadnom náboženstve.

Znenie otázky:
Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Zákony krajiny nemajú byť založené na žiadnom náboženstve.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Určite súhlasím 1 434 32.75
Skôr súhlasím 2 362 27.32
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 335 25.28
Skôr nesúhlasím 4 135 10.19
Vôbec nesúhlasím 5 36 2.72
neviem 6 23 1.74
neodpovedal 7 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.