Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX12AB

Názov: EX12AB
Popis premennej: EX12. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? | Musíme rešpektovať všetky náboženstvá.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? b. Musíme rešpektovať všetky náboženstvá.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 68 5.13
Skôr súhlasím 2 129 9.74
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 212 16
Skôr nesúhlasím 4 165 12.45
Vôbec nesúhlasím 5 83 6.26
neviem 6 4 0.3
neodpovedal 7 4 0.3
Sysmiss 660 49.81

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 665
Minimálna / maximálna hodnota: 660 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.