Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX12BA

Názov: EX12BA
Popis premennej: EX12. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? | Nie všetky náboženské skupiny existujúce na Slovensku by mali mať rovnaké práva.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? | Nie všetky náboženské skupiny existujúce na Slovensku by mali mať rovnaké práva.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 92 6.94
Skôr súhlasím 2 238 17.96
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 167 12.6
Skôr nesúhlasím 4 104 7.85
Vôbec nesúhlasím 5 47 3.55
neviem 6 12 0.91
neodpovedal 7 0 0
Sysmiss 665 50.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 660
Minimálna / maximálna hodnota: 665 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.