Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX12BB

Názov: EX12BB
Popis premennej: EX12. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? | Niektoré náboženstvá rešpektovať nemusíme.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? Niektoré náboženstvá rešpektovať nemusíme.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 117 8.83
Skôr súhlasím 2 189 14.26
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 193 14.57
Skôr nesúhlasím 4 108 8.15
Vôbec nesúhlasím 5 40 3.02
neviem 6 13 0.98
neodpovedal 7 0 0
Sysmiss 665 50.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 660
Minimálna / maximálna hodnota: 665 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.