Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX03BB

Názov: EX03BB
Popis premennej: EX3. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? | Celkovo povedané, rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? b. Celkovo povedané, rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Súhlasím 1 110 8.3
Skôr súhlasím 2 185 13.96
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 215 16.23
Skôr nesúhlasím 4 109 8.23
Nesúhlasím 5 40 3.02
neviem 6 1 0.08
neodpovedal 7 0 0
Sysmiss 665 50.19

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 660
Minimálna / maximálna hodnota: 665 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.