Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT09

Názov: OPT09
Popis premennej: OPT09. Vyjadrite svoj názor na európsku integráciu na stupnici od 0 do 10, kde číslo "0" znamená "integrácia už zašla priďaleko, mala by sa oslabiť" a "10" znamená "integrácia by sa mala ďalej prehlbovať".

Znenie otázky:
Niektorí hovoria, že európska integrácia, európske zjednocovanie už zašlo priďaleko. Iní tvrdia, že integrácia, zjednocovanie by sa malo ďalej prehlbovať. Aký je váš názor? Vyjadrite svoj názor na stupnici od 0 do 10, kde číslo "0" znamená "integrácia už zašla priďaleko, mala by sa oslabiť" a "10" znamená "integrácia by sa mala ďalej prehlbovať". Ktoré číslo na tejto stupnici najlepšie vystihuje váš názor?

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 = integrácia zašla priďaleko 1 167 12.6
1 2 143 10.79
2 3 173 13.06
3 4 228 17.21
4 5 190 14.34
5 6 186 14.04
6 7 87 6.57
7 8 68 5.13
8 9 21 1.58
9 10 3 0.23
10 = integrácia by sa mala prehlbovať 11 15 1.13
neviem 12 38 2.87
neodpovedal 13 6 0.45

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.