Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT12

Názov: OPT12
Popis premennej: OPT12. Do Európy už v poslednom období prišlo mnoho utečencov. Ako by sa k nim Európania mali zachovať?

Znenie otázky:
Do Európy už v poslednom období prišlo mnoho utečencov. Ako by sa k nim Európania mali zachovať?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Výrazne im pomáhať 1 45 3.4
Pomáhať im v obmedzenej miere 2 275 20.75
Pomáhať im len v nevyhnutných prípadoch 3 573 43.25
Vôbec im nepomáhať 4 411 31.02
neviem 5 17 1.28
neodpovedal 6 4 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.