Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT15

Názov: OPT15
Popis premennej: OPT15. Na prvom stupni základných škôl (ZŠ) na Slovensku sa náboženstvo vyučuje ako povinne voliteľný predmet, druhou možnosťou je etická výchova. Máte v domácnosti skúsenosti so školskou výučbou detí z toho či onoho predmetu?

Znenie otázky:
Na prvom stupni základných škôl (ZŠ) na Slovensku sa náboženstvo vyučuje ako povinne voliteľný predmet, druhou možnosťou je etická výchova. Rodičia, resp. žiaci si musia zvoliť buď náboženstvo alebo etickú výchovu. Máte v domácnosti skúsenosti so školskou výučbou detí z toho či onoho predmetu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Áno 1 598 45.13
Nie 2 691 52.15
neviem 3 34 2.57
neodpovedal 4 2 0.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.