Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT16

Názov: OPT16
Popis premennej: OPT16. Pozrite si nasledujúcu dvojicu výrokov. Svoje stanovisko vyjadrite, prosím, pomocou stupnice od 1 do 4.

Znenie otázky:
Pozrite si nasledujúcu dvojicu výrokov. Svoje stanovisko vyjadrite, prosím, pomocou stupnice od 1 do 4. a. Rodičia alebo žiaci sa o voľbe medzi náboženstvom a etickou výchovou rozhodujú úplne slobodne. b. Rodičia alebo žiaci sú pri rozhodovaní často vystavení tlaku v prospech náboženstva.

PopisHodnota Frekvencia*%*
1) Úplne súhlasím s výrokom A 1 581 43.85
2) Skôr súhlasím s výrokom A 2 357 26.94
3) Skôr súhlasím s výrokom B 3 203 15.32
4) Úplne súhlasím s výrokom B 4 138 10.42
neviem 5 45 3.4
neodpovedal 6 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.