Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT19B

Názov: OPT19B
Popis premennej: OPT19: Budem Vám čítať mená zahraničných politických lídrov. Pri každom z nich mi povedzte, či ste o ňom už počuli a ak áno, ako ho hodnotíte | Recep Erdogan (turecký prezident)

Znenie otázky:
Budem Vám postupne čítať mená vplyvných zahraničných politických lídrov. Pri každom z nich mi prosím povedzte, či ste o ňom už počuli a ak áno, do akej miery ho hodnotíte pozitívne, alebo negatívne. b. Recep Erdogan (turecký prezident)

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi pozitívne 1 8 0.6
Skôr pozitívne 2 89 6.72
Skôr negatívne 3 215 16.23
Veľmi negatívne 4 268 20.23
Toho politika poznám, ale neviem ho posúdiť 5 399 30.11
Tohto politika nepoznám 6 260 19.62
Tohto politika neviem posúdiť 7 63 4.75
neviem 8 15 1.13
neodpovedal 9 8 0.6

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.