Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej OPT19E

Názov: OPT19E
Popis premennej: OPT19: Budem Vám čítať mená zahraničných politických lídrov. Pri každom z nich mi povedzte, či ste o ňom už počuli a ak áno, ako ho hodnotíte | Emmanuel Macron (francúzsky prezident)

Znenie otázky:
Budem Vám postupne čítať mená vplyvných zahraničných politických lídrov. Pri každom z nich mi prosím povedzte, či ste o ňom už počuli a ak áno, do akej miery ho hodnotíte pozitívne, alebo negatívne. e. Emmanuel Macron (francúzsky prezident)

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi pozitívne 1 32 2.42
Skôr pozitívne 2 182 13.74
Skôr negatívne 3 202 15.25
Veľmi negatívne 4 261 19.7
Toho politika poznám, ale neviem ho posúdiť 5 344 25.96
Tohto politika nepoznám 6 224 16.91
Tohto politika neviem posúdiť 7 60 4.53
neviem 8 12 0.91
neodpovedal 9 8 0.6

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.