Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej NATDEGR

Názov: NATDEGR
Popis premennej: B04. Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

Znenie otázky:
Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončená základná škola 1 8 0.6
ukončená základná škola 2 133 10.04
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez v 3 60 4.53
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 289 21.81
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 79 5.96
vyučený/á s maturitou 6 202 15.25
úplné stredoškolské odborné s maturitou 7 262 19.77
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 76 5.74
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 21 1.58
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 55 4.15
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium 11 131 9.89
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 6 0.45
neviem 13 0 0
neodpovedal 14 3 0.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 14 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.