Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EMPREL

Názov: EMPREL
Popis premennej: B07. Ste/boli ste zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracujete/ pracovali ste v rodinnom podniku?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov Vašej pracovnej situácie. Ak máte súčasne viacero zamestnaní alebo ste zamestnaný a zároveň podnikáte, odpovedajte podľa Vášho hlavného zamestnania. Ak v súčasnosti nepracujete, berte do úvahy svoje posledné zamestnanie. Ak ste v starobnom dôchodku, odpovedajte o poslednom Vašom zamestnaní.
Ste/boli ste zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracujete/ pracovali ste v rodinnom podniku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Zamestnanec 1 998 75.32
Podnikateľ/živnostník bez zamestnancov 2 98 7.4
Podnikateľ / živnostník s 1 až 9 zamestnancami 3 17 1.28
Podnikateľ / živnostník s 10 a viac zamestnancami 4 1 0.08
Práca v rodinnom podniku 5 20 1.51
neviem 6 1 0.08
neodpovedal 7 10 0.75
Sysmiss 180 13.58

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1145
Minimálna / maximálna hodnota: 180 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.