Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej PARTLIV

Názov: PARTLIV
Popis premennej: B14. Máte manžela(ku) / stáleho partnera(ku)?

Znenie otázky:
Máte manžela(ku) / stáleho partnera(ku)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
áno, žijeme v spoločnej domácnosti 1 493 37.21
áno, ale nežijeme v spoločnej domácnosti 2 80 6.04
nie, nemám 3 751 56.68
neviem 4 1 0.08
neodpovedal 5 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.