Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej BISK

Názov: BISK
Popis premennej: BISK. Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

Znenie otázky:
Teraz Vám položím niekoľko otázok ohľadom Vášho manžela(ky)/partnera(ky).
Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neukončená základná škola 1 10 0.75
ukončená základná škola 2 38 2.87
základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez v 3 16 1.21
vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 99 7.47
odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 44 3.32
vyučený/á s maturitou 6 128 9.66
úplné stredoškolské odborné s maturitou 7 84 6.34
úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 31 2.34
nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 17 1.28
vysoká škola - bakalárske štúdium 10 29 2.19
vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium 11 60 4.53
postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 5 0.38
neviem 13 1 0.08
neodpovedal 14 11 0.83
Sysmiss 752 56.75

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 573
Minimálna / maximálna hodnota: 752 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.