Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SPWORK

Názov: SPWORK
Popis premennej: B15. Vykonával(a) Váš/Vaša manžel(ka)/partner(ka) niekedy platenú prácu?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sú o pracovnej situácii Vášho/Vašej manžela(ky) - partnera(ky). Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonáva z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
Vykonával(a) Váš/Vaša manžel(ka)/partner(ka) niekedy platenú prácu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
v súčasnosti vykonáva platenú prácu 1 344 25.96
v súčasnosti nevykonáva platenú prácu, ale v minulosti vykon 2 169 12.75
nikdy platenú prácu nevykonával(a) 3 48 3.62
neviem 4 3 0.23
neodpovedal 5 9 0.68
Sysmiss 752 56.75

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 573
Minimálna / maximálna hodnota: 752 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.