Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SPEMPREL

Názov: SPEMPREL
Popis premennej: B17. Je/bol(a) Váš manžel(ka)/partner(ka)zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracuje/pracoval(a) v rodinnom podniku?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sa týkajú viacerých aspektov pracovnej situácie Vášho/Vašej manžela(ky) - partnera(ky). Ak má súčasne viacero zamestnaní alebo je zamestnaný(á) a zároveň podniká, odpovedajte podľa jeho/jej hlavného zamestnania. Ak v súčasnosti nepracuje, berte do úvahy jeho/jej posledné zamestnanie. Ak je v starobnom dôchodku, odpovedajte o jeho/jej poslednom zamestnaní.
Je/bol(a) Váš manžel(ka)/partner(ka)zamestnanec alebo podnikateľ, živnostník alebo pracuje/pracoval(a) v rodinnom podniku? Respondent môže uviesť iba jednu možnosť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
zamestnanec 1 438 33.06
podnikateľ/živnostník bez zamestnancov 2 47 3.55
podnikateľ/živnostník so zamestnancami 3 12 0.91
práca v rodinnom podniku 4 13 0.98
neviem 5 2 0.15
neodpovedal 6 1 0.08
Sysmiss 812 61.28

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 513
Minimálna / maximálna hodnota: 812 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.