Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej SPWRKSUP

Názov: SPWRKSUP
Popis premennej: B18. Má/mal vo svojom hlavnom zamestnaní Váš manžel(ka)/partner(ka) podriadených alebo zodpovedá/zodpovedal(a) za prácu iných ľudí?

Znenie otázky:
Má/mal vo svojom hlavnom zamestnaní Váš manžel(ka) - partner(ka) podriadených alebo zodpovedá/zodpovedal(a) za prácu iných ľudí?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Áno 1 61 4.6
Nie 2 447 33.74
neviem 3 5 0.38
neodpovedal 4 0 0
Sysmiss 812 61.28

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 513
Minimálna / maximálna hodnota: 812 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.