Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej nat_RELIG

Názov: nat_RELIG
Popis premennej: B22. Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?

Znenie otázky:
Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?

PopisHodnota Frekvencia*%*
bez vyznania 1 441 33.28
Rímskokatolícke 2 696 52.53
Evanjelické a.v. 3 107 8.08
Gréckokatolícke 4 48 3.62
Kresťanské reformované (kalvínske) 5 10 0.75
Pravoslávne 6 6 0.45
Jehovovi svedkovia 7 2 0.15
iné kresťanské 8 2 0.15
Židovské 9 3 0.23
iné, nie kresťanské 10 3 0.23
neviem 11 3 0.23
neodpovedal 12 4 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 12 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.