Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX10AA

Názov: EX10AA
Popis premennej: EX10. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? | Je povinnosťou detí postarať sa o svojich rodičov, keď zostarnú.

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi? a. Je povinnosťou detí postarať sa o svojich rodičov, keď zostarnú.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 257 19.4
Skôr súhlasím 2 294 22.19
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 86 6.49
Skôr nesúhlasím 4 16 1.21
Vôbec nesúhlasím 5 11 0.83
neviem 6 1 0.08
neodpovedal 7 0 0
Sysmiss 660 49.81

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 665
Minimálna / maximálna hodnota: 660 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.