Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej NAT_RINC

Názov: NAT_RINC
Popis premennej: B32. Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich príjmov.Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov.

Znenie otázky:
Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich príjmov. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške Vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium, ...). Respondent môže uviesť iba jednu možnosť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
do 150 € 1 105 7.92
151 - 300 € 2 102 7.7
301 - 450 € 3 234 17.66
451 - 600 € 4 226 17.06
601 - 750 € 5 177 13.36
751 - 900 € 6 120 9.06
901 - 1.200 € 7 72 5.43
1.201 - 1.500 € 8 44 3.32
1.501 - 2.000 € 9 15 1.13
2.001 - 3.000 € 10 4 0.3
viac ako 3.000 € 11 0 0
iná odpoveď 12 6 0.45
neviem 13 25 1.89
neodpovedal 14 195 14.72

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.