Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B32A

Názov: B32A
Popis premennej: B32A. Na otázku o Vašom príjme neviete alebo ste sa rozhodli neodpovedať. Veľmi by nám pomohlo, ak by ste nám aspoň povedali, či je Váš čistý mesačný príjem vyšší, nižší alebo sa pohybuje v rozmedzí 601 - 750 euro?

Znenie otázky:
Na otázku o Vašom príjme neviete alebo ste sa rozhodli neodpovedať. Pre lepšie porozumenie názorom našich respondentov by nám veľmi pomohlo, ak by ste nám aspoň povedali, či je Váš čistý mesačný príjem vyšší, nižší alebo sa pohybuje v rozmedzí 601 - 750 €? Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium, ...). Respondent môže uviesť iba jednu možnosť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
môj príjem je vyšší ako 750 € 1 23 1.74
môj príjem sa pohybuje medzi 601 - 750 € 2 9 0.68
môj príjem je nižší ako 601 € 3 45 3.4
neviem 4 14 1.06
neodpovedal 5 129 9.74
Sysmiss 1105 83.4

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 220
Minimálna / maximálna hodnota: 1105 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.