Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej NAT_INC

Názov: NAT_INC
Popis premennej: B33. Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI.

Znenie otázky:
Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI. Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov Vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj svoj príjem. Respondent môže uviesť iba jednu možnosť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
do 150 € 1 1 0.08
151 - 300 € 2 6 0.45
301 - 450 € 3 10 0.75
451 - 600 € 4 31 2.34
601 - 750 € 5 50 3.77
751 - 900 € 6 109 8.23
901 - 1.200 € 7 153 11.55
1.201 - 1.500 € 8 195 14.72
1.501 - 2.000 € 9 131 9.89
2.001 - 3.000 € 10 65 4.91
viac ako 3.000 € 11 21 1.58
iná odpoveď 12 0 0
neviem 13 86 6.49
neodpovedal 14 136 10.26
Sysmiss 331 24.98

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 994
Minimálna / maximálna hodnota: 331 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.