Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q06

Názov: Q06
Popis premennej: Q6. V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu.

Znenie otázky:
V akej miere súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: Poslaním muža je zarábať peniaze, poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 178 13.43
Skôr súhlasím ako nesúhlasím 2 522 39.4
Rovnako súhlasím ako nesúhlasím 3 462 34.87
Skôr nesúhlasím 4 128 9.66
Vôbec nesúhlasím 5 34 2.57
neviem 6 1 0.08
neodpovedal 7 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.