Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q07E

Názov: Q07E
Popis premennej: Q7. Povedzte prosím pri každej z uvedených inštitúcií, ako veľmi jej dôverujete ... | Verejnému školstvu a vzdelávaciemu systému

Znenie otázky:
Povedzte prosím pri každej z uvedených inštitúcií, ako veľmi jej dôverujete ... e. verejnému školstvu a vzdelávaciemu

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne dôverujem 1 76 5.74
Z väčšej časti dôverujem 2 368 27.77
Čiastočne dôverujem 3 447 33.74
Len málo dôverujem 4 236 17.81
Vôbec nedôverujem 5 168 12.68
neviem 6 29 2.19
neodpovedal 7 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.