Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q08

Názov: Q08
Popis premennej: Q8. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Predstavitelia cirkví by nemali ovplyvňovať ľudí pri hlasovaní vo voľbách.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Predstavitelia cirkví by nemali ovplyvňovať ľudí pri hlasovaní vo voľbách.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 499 37.66
Skôr súhlasím 2 419 31.62
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 287 21.66
Skôr nesúhlasím 4 80 6.04
Vôbec nesúhlasím 5 27 2.04
neviem 6 12 0.91
neodpovedal 7 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.