Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q09B

Názov: Q09B
Popis premennej: Q9. Posúďte, prosím, nasledujúce tvrdenia a povedzte mi, či s nimi súhlasíte, alebo nesúhlasíte. | Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme, že náboženstvá vnášajú do sveta viac konfliktov ako mieru.

Znenie otázky:
Posúďte, prosím, nasledujúce tvrdenia a povedzte mi, či s nimi súhlasíte, alebo nesúhlasíte. b. Keď sa rozhliadneme okolo seba, vidíme, že náboženstvá vnášajú do sveta viac konfliktov ako mieru.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 228 17.21
Skôr súhlasím 2 387 29.21
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 474 35.77
Skôr nesúhlasím 4 188 14.19
Vôbec nesúhlasím 5 41 3.09
neviem 6 7 0.53
neodpovedal 7 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.