Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q14

Názov: Q14
Popis premennej: Q14. Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Vašu celkovú vieru v Boha (Váš celkový vzťah k Bohu) teraz a v minulosti?

Znenie otázky:
Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje Vašu celkovú vieru v Boha (Váš celkový vzťah k Bohu) teraz a v minulosti?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Neverím a nikdy som v Boha neveril 1 295 22.26
Neverím v Boha, ale kedysi som veril 2 213 16.08
Teraz v Boha verím, ale neveril som vždy 3 278 20.98
Verím a vždy som veril v Boha 4 476 35.92
neviem 5 45 3.4
neodpovedal 6 18 1.36

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.