Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q16F

Názov: Q16F
Popis premennej: Q16. Aký je Váš názor na nasledujúce tvrdenia? Vyjadrite pri každom z nich do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte? | Mám svoj vlastný spôsob ako sa spojiť s Bohom, bez cirkvi a náboženských obradov

Znenie otázky:
Aký je Váš názor na nasledujúce tvrdenia? Vyjadrite pri každom z nich do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte? f. Mám svoj vlastný spôsob ako sa spojiť s Bohom, bez cirkvi a náboženských obradov

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 129 9.74
Skôr súhlasím 2 274 20.68
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 424 32
Skôr nesúhlasím 4 236 17.81
Vôbec nesúhlasím 5 229 17.28
neviem 6 26 1.96
neodpovedal 7 7 0.53

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.