Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q17

Názov: Q17
Popis premennej: Q17. Podľa Vášho názoru pristupuje Vaše náboženstvo k mužom a ženám rovnako, k mužom pristupuje lepšie ako k ženám, alebo pristupuje lepšie k ženám než k mužom?

Znenie otázky:
Podľa vášho názoru pristupuje Vaše náboženstvo k mužom a ženám rovnako, k mužom pristupuje lepšie ako k ženám, alebo pristupuje lepšie k ženám než k mužom?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Nehlásim sa k žiadnemu náboženstvu / žiadne nepraktizujem 1 311 23.47
Pristupuje k mužom a ženám rovnako 2 785 59.25
Pristupuje k mužom lepšie než k ženám 3 139 10.49
Pristupuje k ženám lepšie než k mužom 4 30 2.26
neviem 5 58 4.38
neodpovedal 6 2 0.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.