Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q19

Názov: Q19
Popis premennej: Q19. K akému náboženskému vyznaniu sa hlásil Váš otec, keď ste boli dieťa? Bolo to ...

Znenie otázky:
K akému náboženskému vyznaniu sa hlásil Váš otec, keď ste boli dieťa? Bolo to ...

PopisHodnota Frekvencia*%*
Rímskokatolícke 1 849 64.08
Evanjelické a.v. 2 170 12.83
Gréckokatolícke 3 50 3.77
Kresťanské reformované (kalvínske) 4 13 0.98
Pravoslávne 5 9 0.68
Jehovovi svedkovia 6 1 0.08
iné kresťanské 7 0 0
Židovské 8 6 0.45
iné, nie kresťanské 9 2 0.15
bez vyznania 10 199 15.02
neviem 11 25 1.89
neodpovedal 12 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.