Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q20

Názov: Q20
Popis premennej: Q20. K akému náboženskému vyznaniu ste boli vychovaný Vy? Bolo to ...

Znenie otázky:
K akému náboženskému vyznaniu ste boli vychovaný Vy? Bolo to ...

PopisHodnota Frekvencia*%*
Rímskokatolícke 1 847 63.92
Evanjelické a.v. 2 172 12.98
Gréckokatolícke 3 51 3.85
Kresťanské reformované (kalvínske) 4 13 0.98
Pravoslávne 5 7 0.53
Jehovovi svedkovia 6 1 0.08
iné kresťanské 7 2 0.15
Židovské 8 4 0.3
iné, nie kresťanské 9 2 0.15
bez vyznania 10 218 16.45
neviem 11 6 0.45
neodpovedal 12 2 0.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.