Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q24

Názov: Q24
Popis premennej: Q24. Zamyslime sa teraz opäť nad prítomnosťou. Asi ako často sa modlíte?

Znenie otázky:
Zamyslime sa teraz opäť nad prítomnosťou. Asi ako často sa modlíte?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Nikdy 1 454 34.26
Menej ako raz za rok 2 97 7.32
Približne raz alebo dva razy za rok 3 58 4.38
Niekoľkokrát ročne 4 64 4.83
Približne raz mesačne 5 104 7.85
2-3krát do mesiaca 6 115 8.68
Takmer každý týždeň 7 87 6.57
Každý týždeň 8 88 6.64
Niekoľkokrát týždenne 9 64 4.83
Raz denne 10 142 10.72
Niekoľkokrát denne 11 30 2.26
neviem 12 9 0.68
neodpovedal 13 13 0.98

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.