Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q25

Názov: Q25
Popis premennej: Q25. Ako často sa zúčastňujete na cirkevných alebo náboženských podujatiach, navštevujete cirkevné organizácie alebo miesta pobožností - okrem účasti na bohoslužbách?

Znenie otázky:
Ako často sa zúčastňujete na cirkevných alebo náboženských podujatiach, navštevujete cirkevné organizácie alebo miesta pobožností - okrem účasti na bohoslužbách?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Nikdy 1 710 53.58
Menej ako raz za rok 2 231 17.43
Približne raz alebo dva razy za rok 3 117 8.83
Niekoľkokrát ročne 4 96 7.25
Približne raz mesačne 5 43 3.25
2-3krát do mesiaca 6 36 2.72
Takmer každý týždeň 7 38 2.87
Každý týždeň 8 30 2.26
Niekoľkokrát týždenne 9 6 0.45
neviem 10 14 1.06
neodpovedal 11 4 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.