Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q26

Názov: Q26
Popis premennej: Q26. Počas posledných 12 mesiacov, čítali ste alebo ste počúvali čítanie niektorého posvätného textu ako je Biblia, budhistická Sútra, Korán, Tóra či iné náboženské písmo? Nepočítajte do toho čítanie uskutočnené počas bohoslužby.

Znenie otázky:
Počas posledných 12 mesiacov, čítali ste alebo ste počúvali čítanie niektorého posvätného textu ako je Biblia, budhistická Sútra, Korán, Tóra či iné náboženské písmo? Nepočítajte do toho čítanie uskutočnené počas bohoslužby.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Áno 1 367 27.7
Nie 2 937 70.72
neviem 3 18 1.36
neodpovedal 4 3 0.23

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.