Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q28

Názov: Q28
Popis premennej: Q28. Ako často navštevujete z náboženských dôvodov nejaké pútnické alebo posvätné miesto? Nepočítajte do toho, prosím, miesto, kam zvyčajne chodievate na bohoslužby, ak také miesto máte.

Znenie otázky:
Ako často navštevujete z náboženských dôvodov nejaké pútnické alebo posvätné miesto? Nepočítajte do toho, prosím, miesto, kam zvyčajne chodievate na bohoslužby, ak také miesto máte.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Nikdy 1 886 66.87
Menej ako raz za rok 2 250 18.87
Približne raz alebo dva razy za rok 3 125 9.43
Niekoľkokrát ročne 4 49 3.7
Približne raz alebo viackrát mesačne 5 1 0.08
neviem 6 12 0.91
neodpovedal 7 2 0.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.