Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q29

Názov: Q29
Popis premennej: Q29. Považujete sa za človeka založeného ...

Znenie otázky:
Považujete sa za človeka založeného ...

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi silne nábožensky 1 32 2.42
Silne nábožensky 2 160 12.08
Skôr nábožensky 3 406 30.64
Ani nábožensky, ani nenábožensky 4 267 20.15
Skôr nenábožensky 5 226 17.06
Silne nenábožensky 6 154 11.62
Veľmi silne nenábožensky 7 76 5.74
neviem 8 0 0
neodpovedal 9 4 0.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.