Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q32

Názov: Q32
Popis premennej: Q32: Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? "Náboženstvá sú obvykle prekážkou rovnosti medzi ženami a mužmi."

Znenie otázky:
Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením? "Náboženstvá sú obvykle prekážkou rovnosti medzi ženami a mužmi."

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 139 10.49
Skôr súhlasím 2 370 27.92
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 369 27.85
Skôr nesúhlasím 4 212 16
Vôbec nesúhlasím 5 169 12.75
neviem 6 64 4.83
neodpovedal 7 2 0.15

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.