Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q33A

Názov: Q33A
Popis premennej: Q33. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? | Vlády by nemali zasahovať do snáh akéhokoľvek náboženstva šíriť svoju vieru.

Znenie otázky:
Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? a. Vlády by nemali zasahovať do snáh akéhokoľvek náboženstva šíriť svoju vieru.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 225 16.98
Skôr súhlasím 2 410 30.94
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 321 24.23
Skôr nesúhlasím 4 241 18.19
Vôbec nesúhlasím 5 110 8.3
neviem 6 17 1.28
neodpovedal 7 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.