Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q33B

Názov: Q33B
Popis premennej: Q33. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? | Vo všeobecnosti platí, že ľudia patriaci k rôznym náboženstvám nemôžu spolu dobre vychádzať, keď žijú blízko seba.

Znenie otázky:
Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? b. Vo všeobecnosti platí, že ľudia patriaci k rôznym náboženstvám nemôžu spolu dobre vychádzať, keď žijú blízko seba.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 92 6.94
Skôr súhlasím 2 377 28.45
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 508 38.34
Skôr nesúhlasím 4 228 17.21
Vôbec nesúhlasím 5 100 7.55
neviem 6 19 1.43
neodpovedal 7 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.