Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q34A

Názov: Q34A
Popis premennej: Q34. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? | Na Slovensku náboženstvo reprezentuje minulosť, a nie budúcnosť.

Znenie otázky:
Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? a. Na Slovensku náboženstvo reprezentuje minulosť, a nie budúcnosť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 180 13.58
Skôr súhlasím 2 435 32.83
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 339 25.58
Skôr nesúhlasím 4 234 17.66
Vôbec nesúhlasím 5 95 7.17
neviem 6 42 3.17
neodpovedal 7 0 0

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.