Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Náboženstvo Slovensko 2018
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q34B

Názov: Q34B
Popis premennej: Q34. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? | Na Slovensku je náboženstvo rovnako dôležité pre život v súčasnosti ako bolo v minulosti.

Znenie otázky:
Súhlasíte, alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? b. Na Slovensku je náboženstvo rovnako dôležité pre život v súčasnosti ako bolo v minulosti.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 149 11.25
Skôr súhlasím 2 293 22.11
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 467 35.25
Skôr nesúhlasím 4 281 21.21
Vôbec nesúhlasím 5 101 7.62
neviem 6 33 2.49
neodpovedal 7 1 0.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1325
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.